Báo giá nhanh

X
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Giảm mạnh từ 50% đến 100% trước bạ tháng 10 dòng xe Honda

22/10/2023 41 lượt xem
𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐂𝐢𝐭𝐲 Mới : GIẢM 𝟏𝟎𝟎% TB ( 50% đại lý + 50% nhà nước) 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐁𝐑-𝐕: GIẢM 𝟏𝟎𝟎% Trước bạ (tùy từng phiên bản) 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐇𝐑-𝐕: GIẢM 𝟓𝟎% trước bạ + phụ kiện hấp dẫn 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐂𝐑-𝐕 : GIẢM hơn 𝟐𝟎𝟎 Triệu (150 Triệu + Phụ Kiện + 50% Trước bạ CP) 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐜 - 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝: GIẢM 𝟓𝟎% trước bạ + bảo hiểm thân vỏ --- CHI TIẾT GIÁ NIÊM YẾT --- 👉𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐂𝐢𝐭𝐲: 𝟓𝟓𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 👉𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐁𝐑-𝐕: 𝟔𝟔𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 👉𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐂𝐑-𝐕: 𝟏.𝟎𝟒𝟖.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 👉𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐇𝐑-𝐕: 𝟔𝟗𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 👉𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐜 : 𝟕𝟕𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 👉 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝: 𝟏.𝟑𝟏𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

Khuyến mãi Honda City

Khuyến mãi Honda BR-V

Khuyến mãi Honda CR-V

Khuyến mãi Honda HR-V

Khuyến mãi Honda Civic

Khuyến mãi Honda Accord

Top